سال

حلول ماه مبارک رمضان گرامی باد

بزودی عرضه اولیه مدار

Madar

Investment COMPANY

با مدار

مدار پيشرو در بازار سرمایه

سایت های مرتبط

سرمايه گذاری های بورسی شركت به تفكيک صنعت

دارویی 7%
بانکها و موسسات اعتباری 15%
چندرشته ای صنعتی 12%
فلزات اساسی 17%
فرآورده های نفتی6%
شیمیایی10%
استخراج کانه های فلزی8%
سایر20%
سرمایه گذاری در واحد های صندوق ها

 سرمايه‌‌گذاري اختصاصي بازارگردانی توسعه ملي 46%
سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ايران 47%
سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي 7%