عرضه اولیه مدار لغو شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران به نقل از مدیر عملیات بازار، به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، پیرو اطلاعیه شماره 87084 /  181 مورخ 1399/12/17 عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار(مدار) در روز چهارشنبه مورخ 1399/12/20انجام نخواهد شد.

تاریخ عرضه اولیه شرکت متعاقبآ اعلام خواهد شد.

https://tse.ir/news/newsPages/news_S63347.html