آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار(سهامی عام)ثبت شده به شماره9729 وشناسه ملی 10100401610

بدینوسیله به اطلاع کلیه صاحبان سهام محترم شرکت سرمایه­­ گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام) می ­رساند جلسه مجمع عمومی فوق ­­العاده این شرکت رأس ساعت12:00  روز یکشنبه مورخ 1402/06/19در محل شرکت سرمایه­ گذاری مدیریت سرمایه مدار، واقع در تهران، نیاوران، خیابان شهید باهنر، پلاک 63، طبقه 5 برگزار می­ گردد.

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها می ­توانند با در دست داشتن اصل اوراق سهام و کارت شناسایی و حسب مورد مدارک احراز نمایندگی قانونی حضور به­ هم رسانند.

دستورجلسه:

  1. تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار.
  2. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق ­­العاده می ­باشد.

هیات مدیره شرکت سرمایه­ گذاری مدیریت سرمایه مدار

تاریخ انتشار07 /1402/04