تماس با مدار

نشانی :

شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامی، بعد از پل کردستان، پلاک ۸۹
کدپستی: ۱۹۹۴۸۴۴۱۹۴
پست الکترونیکی: Info@MCMIC.IR

تلفن: ۸۵۵۹۹۲۶۱
فاکس:۸۵۵۹۹۸۱۲