• تلفن۸۵۵۹۹۲۶۱
  • ایمیلMADAR@MCMIC.IR
  • آدرستهران، میدان ونک، خیابان خدامی،پلاک ۸۹
  • ساعتهای آزاد8 تا 17
  • تلفن۸۵۵۹۹۲۶۱
  • ایمیلMADAR@MCMIC.IR
  • آدرستهران، میدان ونک، خیابان خدامی،پلاک ۸۹
  • ساعتهای آزاد8 تا 17

ترکیب سهامداران عمده


نام سهامدارانتعداد سهامدرصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی۲،۲۹۹،۹۹۰،۸۰۰100
شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی۲،۳۰۰0
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان۲،۳۰۰0
شرکت مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر۲،۳۰۰0
شرکت ایران پوپلین۲،۳۰۰0
جمع۲،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰100