ماموریت و اهداف

اهداف:
بهبود نسبت بازده دارایی‌ها
توسعه‌­ی سرمایه­‌گذاری‌­ها با هدف تکمیل زنجیره ارزش سهامدار عمده
اصلاح ساختار مالی و پذیرش در بورس اوراق بهادار

ماموریت:
مدیریت بهینه سبد دارایی‌های مالی با هدف حفظ و ارتقاء سرمایه‌های دراختیار از طریق حضور فعال و موثر در بازارهای مالی