• تلفن۸۵۵۹۹۲۶۱
  • ایمیلMADAR@MCMIC.IR
  • آدرستهران، میدان ونک، خیابان خدامی،پلاک ۸۹
  • ساعتهای آزاد8 تا 17
  • تلفن۸۵۵۹۹۲۶۱
  • ایمیلMADAR@MCMIC.IR
  • آدرستهران، میدان ونک، خیابان خدامی،پلاک ۸۹
  • ساعتهای آزاد8 تا 17

استراتژی شركتسرمایه‌گذاری در صنایع بنیادی کشور

توسعه و تقویت منافع ملی کشور

مسئولیت‌پذیری و محفاظت از دارایی‌های سهامداران

حضور موثر در بازار سرمایه