برگزاری دومین جلسه هم اندیشی سرمایه گذاری

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه‌مدار، دومین جلسه هم‌فکری و هم‌اندیشی با حضور معاون محترم اقتصادی و برنامه‌ریزی شرکت سرمایه‌ گذاری گروه توسعه ملی و مدیران عامل و معاونین خانواده بزرگ گروه توسعه ملی شامل شرکت سرمایه‌ گذاری توسعه ملی، شرکت توسعه صنایع بهشهر، شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان، ‌گروه‌ صنایع‌ بهشهر سرمایه‌گذاری اقتصادی نوین، شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه‌مدار در روز شنبه مورخ 99/07/17 برگزار گردید.

این عزیزان دیدگاهها و نظرات کارشناسی خود را در خصوص عوامل و متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ ارز و نوسانات آن،پیش بینی میزان عرضه و تقاضای جهانی کالاها و فلزات اساسی در بازارهای جهانی و تاثیر هرگونه تغییر نرخ سود بانکی و میزان تاثیر هر یک از این موارد و سایر موضوعات بر بازار سرمایه بیان نموده اند.

در پایان، مدیران شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه‌مدار به تشریح دیدگاههای خود درباره موضوعاتی چون میزان نقد شوندگی سهام در بورس، بهینه سازی پرتفوی شرکتها، چگونگی حمایت بهتر از بازار سرمایه در شرایط حاضر  و همچنین روند عرضه اولیه شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه‌مدار در بورس و اوراق بهادار تهران پرداختند.