شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)

حسن اعتماد تمامی سهامداران را ارزشمندترین سرمایه شرکت دانسته خود را پاسدار منافع و حقوق قانونی آنها و متعهد به تلاش صادقانه برای ارزش آفرینی و ایجاد در آمدهای پایدار و ماندگار برای آنان می دانیم ...

چارت سازمانی

برای آشنایی بیشتر با ترکیب مجمع عمومی ، هیات مدیره ، مدیر عامل و بخش های مختلف سرمایه مدار اطلاعات این بخش مفید خواهد بود

پیام مدیر عامل

امروز می توان گفت شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار پشتوانه عظیمی از تجربه اجرایی ، دانش مدیریتی و اندوخته ارزشمندی از نیروی انسانی کارآمد ، توانمند و دلسوز دارد که با این سرمایه انسانی در کنار سرمایه فیزیکی ، می تواند مدعی به حقی در زمینه های اجرای پروژه های سرمایه گذاری کشور باشد.

گزارش سالیانه

در این بخش می توانید گزارش رسمی مجامع عمومی قبلی را بصورت الکترونیکی و کامل دانلود و مطالعه کنید.

سوالات متداول

در صورتی که سوالی درباره سرمایه گذاری و شیوه های معمول سرمایه گذاری در شرکت ما دارید در این بخش میتوانید پاسخ آنها را بیابید

جدید ترین اخبار ها

شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار

1398/03/27
تاریخ برگزاری مجمع قبلی

(میلیارد ریال)
ارزش بازار

(میلیارد ریال)
سرمایه ثبتی
1399/03/27
تاریخ برگزاری مجمع بعدی
درباره شرکت

شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار

شرکت تولیدی و صنعتی مدار در تاریخ 1397/11/13 به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1383/05/25 نام شرکت به شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار تغییر یافت و متعاقباً به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/13 و مجوز شماره 44758/122 مورخ 1397/11/21 سازمان بورس و اوراق بهادار نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار تغییر یافت. در پی تقاضای این شرکت برای تبدیل به نهاد مالی، موافقت اصولی سازمان بورس و اوراق بهادار برای تبدیل این شرکت به نهاد مالی شرکت سرمایه گذاری” طی نامه شماره 40904/122 مورخ 1397/11/13 اخذ گردید و در تاریخ 1397/12/27 نام این شرکت با شماره 11642 در فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج گردید. لازم به ذکر است به موجب آگهی ثبتی مورخ 1398/05/07 نام شرکت به “سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار” تغییر یافت. در حال حاضر، شرکت جزو واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و واحد تجاری نهایی گروه بانک ملی می باشد.

نهادها و سازمان های مرتبط