برگزاری جلسه تودیع و معارفه عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار، جلسه هیأت مدیره شرکت مذکور روز یکشنبه چهاردهم آذر 1400در دفتر این شرکت با حضور جناب آقای دکتر عباس باباگل‌زاده (معاونت امور شرکتهای سرمایه گذاری گروه توسعه ملی) و جناب آقای دکتر یاور میرعباسی(مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار) و اعضای هیأت مدیره شرکت مذکور برگزار گردید. طی حکمی از سوی مدیرعامل وقت گروه توسعه ملی، علیرضا کنعانی به عنوان عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار معارفه شدند.

همچنین در ادامه از زحمات و تلاشهای بی وقفه، پیگیری و سخت کوشی نعیم جهانگیری عضو سابق هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار قدردانی به عمل آورد.