آگهی دعوت به مجمع عادی به طور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار(سهامی عام) ثبت شده به شماره 9729 و شناسه ملی 10100401610

بدینوسیله به اطلاع کلیه صاحبان سهام محترم شرکت سرمایه ­گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام) می ­رساند جلسه مجمع عمومی فوق ­العاده این شرکت رأس ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 1402/5/11 در محل شرکت سرمایه ­گذاری مدیریت سرمایه مدار، واقع در تهران، نیاوران، خیابان شهید باهنر، پلاک 63، طبقه 5 برگزار می گردد.

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها می ­توانند با در دست داشتن اصل اوراق سهام و کارت شناسایی و حسب مورد مدارک احراز نمایندگی قانونی حضور به­ هم رسانند.

دستورجلسه:

  1. تغییر سال مالی شرکت سرمایه ­گذاری مدیریت سرمایه مدار.
  2. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق­ العاده می­ باشد.

هیات مدیره شرکت سرمایه­ گذاری مدیریت سرمایه مدار

روزنامه دنیای اقتصاد شماره 5749