انتخاب اعضای هیات مدیره مدار

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار، مجمع عادی به طور فوق‌العاده این شرکت با حضور ۱۰۰ درصد سهامداران برای انتخاب اعضای هیات مدیره در محل سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی برگزار شد.

به این ترتیب، بنابر نتایج شمارش آراء، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی،‌ شرکت بین‌الملل ساختمان و صنعت ملی، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان، شرکت ایران پوپلین و شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری همیاری کوثر به عنوان اعضای حقوقی هیات مدیره “مدار” انتخاب شدند.