هیات مدیره

رئیس هیئت مدیره : نعیم جهانگیر

مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره: ناصر امیدواری

 عضو هیأت مدیره : سید حسام الدین سعیدی

عضو هیئت مدیره : مریم رستمی

عضو هیئت مدیره : ابوالفضل علیمراد

ثبت نظر
نظرات کاربران