ماموریت و چشم انداز

ماموریت و چشم انداز شرکت

مأموریت

ماموریت شرکت خلق ارزش برای سهامداران و ذینفعان می­باشد.

چشم انداز

چشم انداز شرکت ارتقا به جمع 3 شرکت برتر گروه سرمایه­ گذاری­ها در بازار سرمایه می­باشد.

ثبت نظر
نظرات کاربران