مدیران

مدیر عامل : جناب آقای ناصر امیدواری

معاون برنامه ریزی وتوسعه منابع : جناب آقای حسین حاجی پور فرد

معاون سرمایه گذاری : جناب آقای محمد علیزاده اصل

مدیر مالی و اداری : جناب آقای وحیدرضا عبدالهی

 

ثبت نظر
نظرات کاربران